ลูกประคบ

วัสดุและอุปกรณ์
1..ผิวมะกรูด       2.ไพล     3.กระบูน   4.ผ้าขาวบาง   5.เตาไฟ   6.กาน้ำร้อน

ขั้นตอนการทำยาประคบ
ตำสมุนไพรจนแหลก แล้วห่อด้วยผ้าขาวบางเป็นลูกประคบ เวลาใช้ให้นำไปอังไอน้ำบนกาน้ำร้อนบนเตาไฟ เมื่อลูกประคบร้อนดีแล้ว จึงนำไปประคบตามส่วนต่างๆของผู้ป่วย

 

ยาอบสมุนไพร

วัสดุและอุปกรณ์
1.ไพล     2.ขมิ้นชัน   3.ตะไคร้   4.จันทร์แดง  5.ภาชนะใหญ่สำหรับต้มสมุนไพร    6.ท่อ

ขั้นตอนการทำยาอบสมุนไพร
นำสมุนไพรต่างๆ ไปต้มรวมกันในภาชนะขนาดใหญ่ แล้วต่อท่อให้ไอน้ำร้อนเข้าสู่ห้องอบ การอบไอน้ำสมุนไพรช่วยให้เลือดลมเดินสะดวก ทำให้ระบบการหายใจดีขึ้นและผิวหนังเต่งตึง

 

ยาต้ม(ยาหม้อ)

วัสดุและอุปกรณ์
1.หม้อ  2.เตาไฟ   3.ไพล   4.ขมิ้นชัน    5.จันทร์แดง

ขั้นตอนการทำยาต้ม(ยาหม้อ)
นำสมุนไพรต่างๆมาต้มรวมกันให้เดือด แล้วนำมาดื่มรักษาโรคต่างๆได้เป็นอย่างดี