โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

ธูปหอมทองตะนาว   จังหวัดอุทัยธานี

www.geocitces.com /thuptom_uthai05

เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เสื่อกกทอมือ
http://www.geocities.com/seukokuthai
ผ้าทอบ้านไร่
http://www.geocities.com/gobanrai
ผ้าทอโคกหม้อ
http://www.geocities.com/cokmoh
ผ้าขาวม้า
http://www.geocities.com/pakhaoma
ผ้าไหม
http://www.geocities.com/silk_otop
ขนมปังสังขยา
http://www.geocities.com/paipan_bekery
ขนมแคระ
http://www.geocities.com/chailuk_kia
ขนมกง
http://www.geocities.com/khanom_kong
ขนมหน่อไม้
http://www.geocities.com/bamboo_uthai
อิฐมอญ
http://www.geocities.com/itmonwisdom
ทอฟฟี่ถั่ว
http://www.geocities.com/toffy_9999
มีดจ่าตุ่ม
http://www.geocities.com/knifehandmade
มีดช่างทิน
http://www.geocities.com/uthai_knife
มีดพับ
http://www.geocities.com/med_uthaithani2548
มีดเปียกโบวี่
http://www.geocities.com/knifebelt
กัดกระจก
http://www.geocities.com/uthai_mirror
น้ำส้มไม้
http://www.geocities.com/paint_poo
เครื่องจัดสาร
http://www.geocities.com/wisdomuthai
การนวดแผนไทย
http://www.geocities.com/nuadsamunpai
แชมพูสมุนไพร
http://www.geocities.com/oil_sg7

กลับหน้าหลัก