การฟอกไหม

 

การฟอกไหม คือการแยกไขมันออกจากเส้นไหมเพื่อป้องกันการย้อมสีไม่ติด ฟอกไหมในอดีต จะใช้ขี้เถ้าถ่านต้นไม้โดยการนำขี้เถ้ามาแช่น้ำจนตกตระกอน แล้วจึงกรองเอาน้ำใสๆ มาแช่เส้นไหมที่ยังมีไขติดอยู่ 1 คืน หลังจากนั้นต้มน้ำจนเดือด นำสบู่ซันไลต์ 1 ก้อน โดยหั่นให้เป็นชิ้นบางๆ ใส่ลงในน้ำเดือด แล้วใส่ไหมที่แช่น้ำขี้เถ้าเป็นเวลา 1 คืนลงไปต้มใช้เวลาประมาณ 30 นาที หรือจนกว่าไหมจะนิ่ม
การฟอกไหมในปัจจุบัน
ต้มน้ำ 20 ลิตร ต่อเส้นหม 2 กิโลกรัม ต้มน้ำให้เดือด ใส่ด่างฟอกไหมาและสบู่ 1 ก้อนซึ่งหันให้เป็นชิ้นบางๆ ใส่ไหมลงไปแล้วต้มให้เดือดใช้เวลา 30 นาที เมื่อไขมันออกจากเส้นไหมหมดก็นำออกไปล้างด้วยน้ำให้สะอาด แล้วนำไปผึ่งให้แ้่ห้งการย้อมสีด้าย

ไหมที่ฟอกแล้ว เพื่อให้ย้อมสีติดทนนาน ต้องนำไปย้อมด้วยต้นเคลก่อน จะได้ไหมที่มีสีเหลืองไหมที่จะนำไปย้อมสี ต้องนำมามัดก่อนเพื่อให้เกิดลาย

 

 
เมื่อย้อมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งแกะเชือกที่ผูกไว้ต้องผึ่งให้แห้งก่อน