1.นำข้าวเหนียวมาตามต้องการมาแช่ในน้ำแล้วใช้มือซาวข้าวเหนียว (เหมือนการหุงข้าว) แช่ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาทีรอจนข้าวเหนียวขึ้นตัวแล้วนำข้าวเหนียวที่ขึ้นตัวมาเทใส่ครก
2.ตำข้าวเหนียวโดยตำไม่ให้ละเอียดมาก จากนั้นใส่น้ำสะอาดลงไปผสมในข้าวเหนียว ให้ปริมาณน้ำพอท่วมเมล็ดข้าวเหนียว
3.ผสมแป้งข้าวเหนียวลงในข้าวและใส่เกลือลงไปพอประมาณ