1.นำมะพร้าวมาขูดให้เป็นเส้นบางๆเล็กๆ
2.นำถั่วลิสงมาบดให้แตกไม่ต้องละเอียดมาก
3.นำมะพร้าวมาขูดและถั่วลิสงมาคั่วในกระทะให้แห้ง
โดยเติมน้ำตาลลงไปเพื่อให้เกิดรสหวาน
4.เมื่อคั่วไส้ขนมเสร็จก็นำมาใส่ไว้ในกระปุก เพี่อเก็บไว้ใช้