ชื่อ คุณยาย หวัน นามสกุล เหมือนการ อายุ 79 ปี
เกิดที่ สันแถว อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 086-6159103
เริ่มทำขนมแดกงาขายมาเป็นเวลาประมาณ 2-3 ปี โดยจะมีหลานพาไปขายที่ร้านก๋วยจ๊บ โดยจะทำขนมขายวันเว้นวัน
แรงบันดาลใจ คุณยายนึกอยากจะทำขนมขาย เพื่อที่จะมีรายได้ ไว้สำหรับใช้จ่าย ซึ่งค่าตอบแทนที่คุณยายได้ จากการทำขนมขาย ก็ขายได้ดีตามที่คุณยายได้คาดหวังไว้
คติประจำใจ ซื่อสัตย์ ไม่โกงกิน ไม่เอาเปรียบ