วัสดุอุปกรณ์
1.กะละมัง
                    2. ครก/สาก
3.ช้อน
                        4.กระด้ง
5. เตา/ถ่าน                   6. กระทะ
7.ตะหลิว                     8.มีด
9. หม้อต้ม                   10. ไม้ยาวผูกปลายด้วยเคียว