ทำแป้งขนมแดกงา

ปั้นขนม

นำขนมใส่ในหม้อต้ม (1)

นำขนมใส่ในหม้อต้ม (2)

ตักขนมออกจากหม้อ

นำขนมไปคลุกงา