ปลาย่าง เป็นการถนอมปลาหลายอย่าง  เช่น ปลาเกลือ  ปลาย่าง เป็นต้น
ปลาย่าง ที่รู้จักกันดีและมีชื่อเสียง คือ ปลาย่างบ้านน้ำตก