โปรแกรมสำรวจแบบแผนการเรียนรู้ (Learning Styles)

 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม    อำเภอเมืองอุทัยธานี   จังหวัดอุทัยธานี

 
 
 

 

แบบแผนการเรียนรู้ (Learning Styles) เป็นวิธีที่ผู้เรียนแต่ละคนมีความถนัดในการรับรู้ข้อมูลหรือมีการเรียนรู้ได้ดีที่สุดด้วยการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ข้อมูล เช่นการฟัง การดู การสัมผัสจับต้อง การรู้จักผู้เรียนว่ามีความถนัดใช้ประสาทสัมผัสส่วนใดในการเรียนรู้ที่ได้ผลมากที่สุดจะทำให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรม หรือสภาพแวดล้อมในการเรียนได้เหมาะสม นักจิตวิทยาแบ่งผู้เรียนออกเป็น 3 ประเภทตามแบบแผนการเรียนรู้ ดังนี้

  1. เรียนรู้จากการดู หรือมองเห็น (Visual Learning Styles)
2. เรียนรู้จากการฟังหรือได้ยิน (Auditory Learning Styles)
3. เรียนรู้จากการสัมผัสหรือเคลื่อนไหวร่างกาย (Kinesthetic/Tactile Learning Styles)
 
  <อ่านรายละเอียด>  
 
 
 

คำถามเพื่อการค้นหาแบบแผนการเรียนรู้ (Learning Styles)

กรุณากรอก ชื่อ-นามสกุล ชั้น ครูที่ปรึกษา

คำชี้แจง  อ่านคำถามแล้วเลือกคำตอบที่คิดว่าตรงใจทึ่สุดอย่างรวดเร็ว โดยคลิกเม้าส์ในช่อง เพียงข้อละ 1 คำตอบ  

1. เมื่อคุณเตรียมตัวสอบคุณมักจะทำตามข้อใด

Choice 1 อ่านหัวข้อ หัวเรื่อง แผนผังต่างๆ เพื่อทบทวน
Choice 1ให้คนอื่นถามคำถาม หรือไม่ก็ทบทวนคนเดียวเงียบๆ
Choice 1เขียน จดบันทึกลงกระดาษหรือวาดแผนผังด้วยตัวเอง

2. เวลาฟังดนตรี คุณมักจะทำตามข้อใด
Choice 2 เคลิบเคลิ้ม ฝันไปตามเสียงเพลง
Choice 2 ฮัมเพลง ร้องคลอตามไปด้วย
Choice 2 ขยับขา โยกตัวไปตามจังหวะหรือเคาะเท้า ฯลฯ

3. เมื่อคุณมีปัญหา คุณมีวิธีแก้ไขอย่างไร

Choice 3 เขียนลำดับขั้นตอน ตรวจสอบดูว่าอะไรที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำ
Choice 3 โทรศัพท์ถามเพื่อนหรือผู้รู้
Choice 3 วางแผนแก้ปัญหาและจินตนาการถึงขั้นตอนการแก้ปัญหา

4. คุณชอบอ่านหนังสือประเภทไหน

Choice 4 การท่องเที่ยว มีภาพประกอบมากๆ
Choice 4 หนังสือเล่มหนาๆ มีบทสนทนา เช่นนวนิยาย
Choice 4 หนังสือประเภท ถาม-ตอบ ทายปัญหา

5. เมื่อคุณต้องการเรียนคอมพิวเตอร์ คุณคิดว่าอยากเรียนโดยวิธีไหน

Choice 1 ดูวีซีดีหรือโปรแกรมช่วยสอน
Choice 1 ฟังคำอธิบายจากผู้รู้
Choice 1 อยากจะเปิดเครื่องคอมฯ ดูชิ้นส่วนภายในว่าทำงานอย่างไร

6. ถ้าคุณเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ คุณจะทำตามข้อใดก่อน

Choice 1 มองดูรอบๆ หาแผนผังของพิพิธภัณฑ์
Choice 1 สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์
Choice 1 ชมสิ่งที่น่าสนใจไปเรื่อยๆ แล้วจึงศึกษาข้อมูลภายหลัง

7. ร้านอาหารประเภทใดที่คุณไม่อยากเข้าไป

Choice 1 ร้านที่แสงสว่างมากๆ
Choice 1 ร้านที่มีเสียงเพลงดังลั่น
Choice 1 ร้านที่มีโต๊ะเก้าอี้นั่งไม่สบาย

8. คุณชอบที่จะเข้าเรียนห้องใด

Choice 1 ห้องศิลปะ
Choice 1 ห้องดนตรี
Choice 1 ห้องพลศึกษา

9. คุณชอบทำอะไรเวลามีความสุข

Choice 1 ยิ้มและยิ้ม
Choice 1 พูดดังๆ
Choice 1 กระโดดโลดเต้น

10. สมมติว่าคุณไปงานเลี้ยง สิ่งที่คุณจำได้ในวันต่อมาคืออะไร

Choice 1 ใบหน้าของคนที่ไปในงาน
Choice 1 จำชื่อคนในงานได้ แต่จำหน้าไม่ค่อยได้
Choice 1 สิ่งที่คุณพูดหรือทำในงานเลี้ยง

11. เมื่อเห็นคำว่า "หมา" คุณทำตามข้อใด

Choice 1 นึกถึงลูกหมา
Choice 1 พูดคำว่า "หมา" ในใจ
Choice 1 นึกถึงภาพหมาที่กำลังวิ่งเล่นหรืออยู่กับคุณ

12. เวลาที่คุณจะเล่าเรื่องราวต่างๆ มักจะทำอย่างไร

Choice 1 เขียนออกมา
Choice 1 พูด บอกเล่าให้คนอื่นฟัง
Choice 1 ออกท่าทางให้ดูมากกว่า

13. อะไรที่รบกวนสมาธิของคุณมาก

Choice 1 ภาพของผู้คนหรือความวุ่นวายภายนอก
Choice 1 เสียงดัง อีกทีก
Choice 1 ความรู้สึกไม่ค่อยสบาย กังวล เช่น หิว เจ็บปวด

14. เวลาคุณโกรธ คุณมักจะทำอย่างไร

Choice 1 ทำหน้าบึ้ง หน้างอ
Choice 1 ตะโกน ระเบิดอารมณ์ออกมา
Choice 1 กระทืบเท้า กระแทกประตูโครม

15. เมื่อคุณไม่แน่ใจว่าคำคำนั้นสะกดอย่างไร คุณมักจะใช้วิธีใด

Choice 1เขียนคำคำนั้นบนกระดาษ ดูว่าถูกต้องหรือไม่
Choice 1 อ่าน สะกดดังๆ
Choice 1 เขียนคำที่รู้สึกว่าถูกต้อง

16. เวลาคุณเข้าแถวยาวเหยียดหรือเข้าคิวซื้อตั๋ว คุณมักจะทำอะไร

Choice 1 มองดูอะไรต่างๆ บริเวณนั้น
Choice 1 คุยกับคนที่อยู่ข้างๆ
Choice 1 เดินไปเดินมา วนเวียนอยู่แถวนั้น

                                 

พัฒนาโปรแกรมโดย... นายศิลป์ชัย เทศนา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
download program

เอกสารอ้างอิง

Learning Styles Inventory Test. URL:http://www.inspiration.com, 2002.
From Learning Styles to Teaching Styles. URL: http://www.utenti.lycos.it/learning_paths/Questionaires/Teachstylequest.htm,2002.
   
 
Contact us Mailing Address : sinchait@gmail.com
© copy right 2004 All Rights Reserved.
last modified 05/11/2006